Kotak Pencarian

[Pronouncation] #9 How to pronounce (K) KA - KI - KU - KE - KO in Bahasa Indonesia


How to pronounce (K) KA - KI - KU - KE - KO in Bahasa Indonesia

In this section, pronouncing K is like Ka! (Kangaroo), I put the word list of example below, keep learning.
KA : Ka-nan (Right)
KI : Ki-ri (Left)
KU : Ku-ku (Nail)
KE : Ke-ra (Monkey)
KO : Ko-ma (Co-ma)

Follow by Email